• Zajęcia logopedyczne

   • Logopeda: mgr Anna Pisarska - Nitka
    logopeda,surdotyflopedagog, neurologopeda, terapeuta metodą Tomatisa, rewalidator


    Pomocą logopedyczną objęci są uczniowie z klas 0-III. Dzieci kwalifikuje się na podstawie badań przesiewowych, komputerowych badań mowy i słuchu. Zajęcia odbywają się bezpośrednio przed lub po lekcjach, w małych grupach 2-4 osobowych. Szkoła posiada bogato wyposażony gabinet w gry i programy komputerowe.Na początku każdego roku szkolnego w ramach Uniwersytetu dla Rodziców (po diagnozie), logopeda organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców. W ciągu trwania całorocznej terapii spotyka się również indywidualnie z rodzicami na tzw. konsultacjach logopedycznych. Udziela wskazówek i porad co do dalszej pracy z dzieckiem.  
     

    Terapia wad wymowy czyli korygowanie (usuwanie) zaburzeń wymowy dotyczy następujących wad:

    1) Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż. Występuje w postaci:

        * Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

            - spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz
              np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, czapka - capka

            - spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
              np. szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, sałata-śałata, zapałki – źapałki,       

              cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

             - spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
               np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka

         * Brak realizacji głosek - głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez  

            dziecko:
                          np. szafa – afa, koza – koa,

          * Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż -   np. podczas

             artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

    2) Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski /r/, przejawia się poprzez:

           * Zastępowanie głoski /r/ innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:
              np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

           * Opuszczenie głoski /r/
              np. ryba – yba

           * Nieprawidłowa realizacja głoski /r/ - polega na deformacji głoski /r/, czyli tworzeniu

              dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski  

              /r/ jest zdeformowane.

    3) Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski /k/ lub jej brak w wymowie

    4) Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /g/ lub jej brak w wymowie

                                  
       * Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:
        np. kura – tura, kino – tino,

       

      *  Opuszczanie głosek k, g:
         np. kura – ura, kino – ino

    5) Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie  

        potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np.  

        zamiast b mówi p, zamiast d mówi t  itp.;

        Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:
        b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

         np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka,     

         dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja -  

         telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać

    6) Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /l/, która przejawia się najczęściej:

         * Zastępowanie jej głoską /j/ 

            np. lampa – jampa, lalka – jajka, kolano – kojano…

    7)  Złożone zaburzenia wymowy – występowanie kilku zaburzeń jednocześnie u jednego

         dziecka.

    Rodzicu!!! 

         Aby terapia przynosiła efekty MUSISZ ćwiczyć z dzieckiem codziennie, 3-5 minut, wtedy wzmocnisz i utrwalisz pracę logopedy w domu, a dziecko  wdrożysz do stopniowego pilnowania samemu swojej wymowy. To niewiele!!!! Nauka poprawnej wymowy to tak, jak nauka języka obcego – trzeba dużo powtarzać, by została na zawsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    METODYKA ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH:

    Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

    Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia

    Ćwiczenia dotyczące ustawienia narządów mowy, aby uzyskać prawidłowe wybrzmienie

    Kontrola wzrokowa ( lustro), kinestetyczna (dotyk) i słuchowa

    Ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i mowie potocznej

    Ścisła współpraca z domem ucznia i nauczycielami

    ZASADY PRACY:

    Praca indywidualna ( przynajmniej w początkowym etapie)

    Ćwiczenia prowadzone swobodnie, bez pośpiechu i napięć

    Ćwiczenia odpowiednio zaplanowane w czasie

    Ćwiczenia zaczynane od głosek najłatwiejszych i najmniej zaburzonych

    Wywołane głoski utrwalane przy każdej okazji 

    Rozwijanie słuchu fonetyczno – fonematycznego

    Rodzicu pamiętaj !!!!

        Wady wymowy u trzy - czterolatka koryguje się dość szybko. Pięciolatkowi trzeba już poświęcić znacznie więcej czasu. Natomiast dziecko w wieku szkolnym trafiające do logopedy zwykle wymaga dodatkowo reedukacji, gdyż wady mowy są na tyle utrwalone, że rzutują na jego edukację, rozwój intelektualny, funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej!!!